Một nhóm bạn phải phá bỏ lời nguyền từ một linh hồn cổ xưa và có một người bạn xuất gia đi tu.

Mở rộng
[X]
[X]